Home>牛系列饲料>
无标题文档
 
无标题文档

 
 

无标题文档
点图放大

产品营养成分分析保证值(%)

编号

产品名称

粗蛋白质≥

粗纤维≤

粗灰分≤

总磷≥

食盐

赖氨酸≥

水分≤

7913

育肥肉牛前期补充料(肉牛育成期)

14.0

15.0

12.0

0.5-1.8

0.4

0.4-1.5

0.4

13.0

7914

育肥肉牛中期补充料(肉牛育肥前期)

13.0

15.0

12.0

0.5-1.8

0.4

0.4-1.5

0.4

13.0

7915

育肥肉牛后期补充料(肉牛育肥后期)

12.0

15.0

12.0

0.5-1.8

0.4

0.4-1.5

0.4

13.0

5110

羊精料补充料

15.0

15.0

10.0

0.5-1.8

0.4

0.4-1.5

0.4

13.0 

 

 

地 址:江苏省连云港东辛农场  电 话:0518-85495503  传 真:0518-85495502 
邮 编:222248                 E-mail:service@hanyoufeed.com